Thank You, 2019!

The biggest lesson that 2019 has taught me is that people actually have unfair judgment and treatment, specifically when you lose your cool.

Even though you’ve tried to give understanding to most situations because you simply want to have a peaceful life and you are protecting ties, the moment you expressed your thoughts and show them that you’re fed up, you’re automatically the meanest and the “short-tempered” human in the universe. Continue reading

SAYA

Hindi na kasing haba ang mga ngiti,
wala na ang ingay ng mga halakhak.
Madalas nang marinig ay mga hikbi,
kalungkutan na lamang ang tiyak.

May poot na nararamdaman sa mundo,
sa hindi matapos na pagkabigo.
Ngunit mundo ba talaga ang nagbago,
o ikaw na hindi na maabot ang mga gusto?