KALYE PILIPINAS: ISANG MALAKING PARKING LOT

Ang isang pag-ibig, ay parang lansangan…”

Ito ay isang pamosong linya mula sa kanta ng VST and Co. na pinamagatang “Awitin mo at Isasayaw Ko.” Ikinumpara ng kanta ang pag-ibig sa lansangan dahil daw pandalawahan, may north bound at south bound. Hindi ko alam kung iyon lang ba ang nais ipakahulugan ng kanta o may iba pa. Kung iisipin mo kasi, ang pag-ibig ay tila isa talagang lansangan… Continue reading

Its the Taught Dot Counts

Bobo ka nga ba kung hindi ka magaling mag-English?

Bata pa lamang ako ay may kakaibang impresyon na para sa iba kapag nagsasalita ka sa wikang English. Mula sa eskuwela hanggang sa lugar kung saan kami nakatira. Laging may “wow factor” kapag nakakagamit ka ng mga salitang kasing lalim ng Mariana’s Trench o di kaya nama’y raratratin mo ng mga salitang tunog sosyal kung sinoman ang kausap mo. Pero bakit nga ba ganito ang tingin natin sa lenggwaheng ito? Magkamali ka lang nang kahit kaunti sa grammar mo, wasak ang buong pagkatao mo… Ito nga ba talaga ang basehan ng talino? Continue reading