Bulong-bulungan

Tulad ng mga nakaraang araw, isang malakas na sigaw ang gumising kay Jane. Bulyawan ng mag-asawa nilang kapitbahay ang nagsisilbi niyang alarm clock halos araw-araw. Tagos sa mininipis na dingding ang ingay ng sigawan gayundin ang bawat dabog at lagabog. Kung hindi naman mula sa mag-asawa, ang maagang rambulan ng mga lasing na tambay o di kaya ay tawanan ng mga magkukumare na maagang naka-duty sa kanilang tsikahan ang gumigising sa kaniya. Continue reading