Love-Hate Relationship

“Hindi kayo katulad ng kabilang section. Ang iingay niyo.” Ito ang paboritong saway niya sa isang klase. Ang totoo, sinasabi niya yan sa lahat ng klase. Maniwala ka.

Magbibigay ng mahirap na quiz at exam. Iyong tipong mauubos ang kilay mo kakasunog sa pag-aaral. Pero pag bumagsak ka, mas problemado pa siya kung paano ka maipapasa at makatutungtong sa susunod na baitang. Alam kasi nila ang hirap ng mga magulang para sa isa pang taon sa klase.

Laging nakasermon kapag may gulo sa klase (magulong klasrum, maingay, mga estudyanteng laging nag-aaway). Pero sa oras ng kontest at iba pang paligsahan, akala mo isang milyon ang premyo sa pagka-career.

Halos buong taon niya kayong problema kasi nga kulang kayo sa disiplina. Pero sa araw ng graduation, una pa siyang hahagulgol kaysa sa inyo.

Alam kong nakagalitan ka niya, hindi lang isa, hindi lang dalawang beses. Pero sa oras na magtagpo kayo, magkasalubong, alam mong lubos ang ligaya niyang nakita kang muli. Bahagi kasi siya ng tagumpay mo ngayon.

Salamat sa love-hate relationship na mayroon tayo sa ating mga guro. Sabi nga, lahat ng pag-ibig may poot at tamis. Mabuhay kayong mga guro, kung wala kayo, walang mga propesyonal sa mundo!