Kolorum

Kung maibebenta ko lamang ang eyebags ko, tatlong condo unit na ang maipupundar ko. Ilang araw na kasi akong overtime sa trabaho. Ganito talaga sa kompanyang pinapasukan ko, tambak sa trabaho tuwing Enero. Pero sa kabilang banda, ayos lamang ito dahil dagdag kita rin. Continue reading