Ang Hashtag ng mga Millennial

Kung mayroong pangakong hindi nagbabago sa mundong ibabaw, tiyak akong ang bagay na iyon ay ang pagbabago. Pagbabago lamang ang permanenteng bagay dito sa daigdig. Lahat ay dumaranas ng pagbabago mapabuti man o mapasama—sakop na nito ang pag-iisip ng tao, ekonomiya, klima, at maging ang takbo ng damdamin mo. Isa nga sa mga malalaking pagbabagong naganap sa mundo ay ang pagdating ng teknolohiya. Layunin ng makabagong teknolohiya ang pagaanin ang buhay natin kumpara sa kung ito noong mga nakaraang panahon. Naging sunod-sunod ang imbensyon ng mga makabagong gamit na talaga namang nagpadali sa pamumuhay ng sangkatauhan. At kung mababanggit ang teknolohiya, hindi maisasantabi ang mga millennial– ang sinasabing henerasyong namulat at nabubuhay sa panahon ng makabagong teknolohiya.

Millennial o generation Y ang tawag sa henerasyon ng mga taong nabubuhay at nagkaroon nang kamalayan sa taong 2000s o panahon ng bagong milenyo na pinagkuhanan ng terminong millennial. Karaniwang sakop nito ang mga taong ipinanganak nang 1980s hanggang sa taong 2000. Tanyag ang mga millennial bilang mga mamamayang nabubuhay sa mundo ng makabagong teknolohiya, partikular na ang Internet. Sa panahong ito, ang komunikasyon ay mas madali. Sa ilang pindot lamang sa mobile phones, laptops, at mga kompiyuter, ay makapagpapadala ka na ng mensahe, larawan, bidyo, at ibang uri ng data. Ang paglilibang ay karaniwang dulot na rin ng Internet at makabagong gadyet, gayundin ang pagbibigay kaalaman at kalaunan ay ang pagdapo sa larangan ng edukasyon.

Dahil ang Internet at iba pang bunga ng makabagong teknolohiya ay labis na nakapagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga millennial, hindi maiiwasang batikusin ang labis na pagkahumaling at paggamit ng teknolohiya. Ayon sa mga nakatatanda, ang henerasyong ito raw ay tamad, mapusok, at madalas piliin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Kaakibat nito ang pangtaas ng kilay ng mga nakatatanda at di maitagong pangamba sa maaaring kahinatnan ng kinabukasan ng mga millennial.

Gayunpaman, hindi rin maitatanggi na kahit mayroong pangamba ang nakararami, ay kinakikitaan naman nang labis na potensiyal ang mga millennials upang paunalrin pa ang kung anong mayroon tayo sa kasalukuyan. Sa katunayan, marami rin ang naniniwalang ang mga millennial ay makapagdudulot nang malaking pagbabago sa takbo ng ating pamumuhay. Nakikita rin ng ilan na ang katangiang taglay ng mga kabataan sa kasalukuyan ay hindi naman lubos na masama, dahil kung tutuusin, halos lahat naman ng henerasyon ay sumapit sa ilang mga gawaing mahirap maunawaan sa umpisa.

Bilang pagpapatunay na ang henerasyong millennial ay handang dalhin ang mundo sa isang magandang bukas, mayroong mga hashtag na magpapakita ng mga mithiin ng kabataan sa kasalukuyan. Maaaring ang mga hashtag na ito ay narinig mo bilang mga trending na pinag-uusapan sa Internet, ngunit para sa mga kabataang millennial, ay may mas malalim na kahulugan ang mga ito at maiuugnay sa kanilang mga mithiin. Narito ang mga hashtag na mgadadala sa atin ng  #magandangbukas.

#Hugot

Kung ano ang nararamdaman mo, hugutin mo! Paghugot na nga ang isang nakagawian nang gawin ng mga millennial, partikular dito sa Pilipinas, upang ilabas ang mga nararamdaman nila sa pabiro at malikhaing paraan. Ang  #hugot ay ang pagkonekta ng mga nararamdaman sa mga bagay na kadalasan namang nangyayari, na ang resulta ay isang madamdaming pahayag.

“Ganiyan naman eh, kapag hugot, madramang pahayag agad? Pwede rin naman kami bilang pag-iisip nang malalim.” Ito ang maaaring hugot ni hugot kung nakakasalita siya. Maaari nga naman kasing ikonekta ang #hugot bilang ang malalim na pag-iisip ng mga millennial. Ang maganda sa henerasyong ito, malaya ang pagpapahayag ng mga kabataan sa kanilang tunay na nararamdaman, lalo na sa mundo ng social media. Aktibo ang mga kabataan sa pakikipagpalitan ng opinyon at kuro-kuro patungkol sa mga isyung kinahaharap ng bayan. Gayundin ang paglalabas ng mga panawagan upang mas mapabuti ang lagay ng ating bayan. Mithiin ng mga millennial na hugutin at ipahayag ang kanilang mga damdamin at opinyon, hindi upang magdulot ng mga pagtatalo, kung hindi upang marinig ang tinig ng kapuwa at makapagpalitan ng mga ideya para sa ikauunlad ng bayan.

#LoveWins

Kung may malaking pagbabago man sa panahon ng mga millennial, ito ay ang pagtatagumpay ng pag-ibig— pag-ibig ng anumang kulay o anyo. Sa panahon ng mga millennial nagkaroon nang mas malawak na pag-unawa sa pag-iibigan ng kanilang kapuwa. Dahil dito, nauso ang #lovewins na ginamit nang gawing ligal ang same-sex marriage sa United States.

Isa sa mga layunin ng mga millennial ay ang gawing mas panalo pa ang pag-ibig sa mundo. Hindi maitatanggi na kahit unti-unti nang natatanggap ng buong mundo ang mga miyembro ng lesbian, gays, bisexual, and transgender (LGBT), ay mayroon pa ring ilan ang patuloy ang diskriminasyong ibinabato sa kanila. Layunin ng mga kabataan na mas buksan pa at lawakan ang pag-iisip na ang pagmamahal ay wala namang pinipiling kasarian, edad, at kulay.

Maiuugnay din ang mithiing #lovewins sa panawagan ng kapayapaan sa mundo. May ilang panig pa rin kasi ng daigdig na hindi pa lubusang natatamasa ang kapayapaan. Ang mga millennial ay nag-aasam na lumaganap ang tunay na pag-ibig sa mundo, na matatamo sa pamamagitan nang pag-unawa sa kapuwa.

#OOTD

Larawang nakaharap sa salamin at magagarang damit na karaniwang buong katawan,mula ulo hanggang paa. Tapos ilalagay #OOTD o Outfit of the Day! Hindi ba’t ganito ang mga kabataan ngayon? Ang #OOTD, kung titignan nang mas malalim, ay isa rin sa mga mithiin ng kabataan ngayon. Ngunit hindi ang #OOTD na may magarang damit, kung hindi #OOTD na suot ang mga damit na may kabuluhan at magdadala sa kanila ng magandang bukas.

Ang #OOTD ng mga kabataan ay dapat ang kanilang mga uniporme. Ito ang pinakamagandang outfit na minimithing maisuot ng mga kabataan. Ang mga unipormeng mula kinder, elementarya, haiskul, at higit sa kolehiyo. Matapos ang pagsusuot ng #OOTD sa paaralan, ang outfit naman na hindi lang for the day, kung hindi for forever ang susunod— ang outfit o uniporme sa trabaho. Mithiin ng mga kabataang millennials na makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, at maging produktibong bahagi ng komunidad.

#SquadGoals

Kung mayroong nakikita ang kabataang millennial na isang samahang nakatutuwa, nakamamangha, at nakaaantig, tiyak akong #squadgoals na yan! Ang magandang pagtingin ng kabataan sa isang samahan ay mithiin rin nila sa mga susunod pang mga araw, buwan, at taon. Sino nga ba naman ang ayaw ng isang napakagandang samahan? Nais ng mga kabataan na makabuo pa nang magagandang samahan, sa paaralan man, trabaho, o maging sa mga kababayan at kalapit lugar. Hindi man bago, ngunit patuloy ang paniniwala ng mga millennial sa kasabihang, “mas matibay ang walis kung magkakabigkis.” Sa usaping ito, mas nais ng mga millennial na kumilos nang #groufie, kaysa gumawa ng mga hakbang na #selfie lamang. Mithiin ng mga millennial na tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa, na yakapin ang pagbabagong inaalok ng kapuwa, at makipagkaisa sa kung anuman mas makakaganda sa ating komunidad. Isang #highfive nga dyan!

#NoFilter

Sa mundo ng pagkuha ng larawan, lubos na nakamamangha ang mga retrato na maganda ang kuha nang hindi kinakailangang gamitan ng anumang application na magdadagdag sa kalidad ng larawan. Minsan nga, kung makakukuha ng larawan na pang- #nofilter, labis na saya ang dala sa kumuha!

Talaga naman kasi makapigil-hininga ang mga larawang natural ang ganda, higit ang mga kuha ng kalikasan. Mithiin ng mga millennial na alagaan pa ang kalikasan at patuloy na kumilos upang muling maibalik ang natural na ganda ng daigdig. Samut-saring mga proyekto at pagkilos ang isinasagawa upang labanan ang pagkasira ng daigdig, lalo na ang epekto ng global warming. Nais ng mga millennial na patuloy na makakuha ng mga larawan #nofilter sa ganda, gayundin ang panatilihin ang kaakit-akit na tanawin upang ang mga ito ay hindi na lamang makikita sa mga larawan sa mga susunod na panahon.

#WokeUpLikeThis

Nakakita ka na ba ng post sa social media ng iyong kaibigan na ipinagmamalaki ang kaniyang hitsurang pang-artista kahit bagong gising lamang? Aba’y #wokeuplikethis ang hashtag dyan! Isa man sa mga pinakambabaw, at minsan nga’y nakaiinis pang hashtag ang wokeuplikethis, isa naman ito sa mga pinakamalaking mithiin ng mga millennial. Bakit woke up like this? Naisip mo na bang gumising sa isang mundong may magandang kapaligiran? Hindi ba’t kaysarap gumising sa sariwang hangin, magandang klima, at may mga huni ng ibon? Masaya ring gumising sa mundong puno ng pag-ibig, iyong walang away, walang pagtatalo, walang kaguluhan, at walang dugong dumadanak. Kaysaya rin gumising sa mundo na alam mong may trabaho kang papasukan at kikita ka ng sapat para sa pamilya mo. Kung ganito ang mundo, lahat tayo ay makakukuha ng magandang larawan sa paggising at talaga namang karapat-dapat sa #wokeuplikethis!

Kabahagi na nga ng ating mundo, higit na ang millennials, ang mga hashtag. Para sa iba, karaniwang sangkap lamang ito ng kanilang mga post sa social media. Ngunit kung ating iisipin, ang mga hashtag ay pagpapahayag ng pagkamalikhain at tinig ng mga kabataan sa isang mas kapansin-kapansing paraan. Salamin din ito ng mga mithiing gagabay sa bawat millennial sa mas magandang mundo. Kaya ikaw, pag-isipan na ang hashtag ng buhay mo at isakatuparan ang mithiin mong magpapaunlad sa daigdig! Gawin mong trending ang hashtag ng mithiin mo, ha?

Ang sanaysay na ito ay opisyal kong lahok sa Saranggola Blog Awards 2016. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.