Anong Gusto Mo Paglaki Mo?

“Anong gusto mo paglaki mo,” tanong nila sa akin,

noong ako ay musmos pa at may pagkamaiyakin.

Sa eskwela karaniwang tanong ng aking mga guro,

buong giliw na sasagutin na tila ako’y sigurado.

 

Continue reading

Aral at Inspirasyon Mula sa 7 Sikat na Linya sa Pelikula

Mahilig tayong manood ng mga pelikula, hindi lang upang maglibang, pati na rin makatunghay ng mga eksena at linyang tugma sa mga pinagdaraanan natin sa kasalukuyan. Sa katunayan, may mga linya mula sa ilang pelikulang Pilipino ang tumatak na sa marami. Ang mga linyang ito, tuwing maririnig natin, ay hindi maaaring hindi bigkasin ng katulad nang pagbitaw ng tauhan mula sa pelikula—kasama ang emosyon at galaw.

Continue reading