Social Media Post ni Bonifacio

Sumasabog ang notification ng social media accounts ko,
maraming pagbati mula sa mga kaibiga’t kapuwa katipunero.
Magpapa-the bar strawberry daw ba ako tanong ng marami,
naku, ngayon ay walang KKK, palitan muna natin ng KKB.

Continue reading