Job Hunting 101: Bago ka maging ganap na manggagawa

Pagkatapos ng graduation day, kasunod nito ay paghahanap ng trabaho. Ang paghahanap ng hanapbuhay ay isa sa pinakamalaking pagsubok na kahaharapin ng isang fresh graduate.

Maraming karanasan ang magbibigay sa iyo ng iba’t ibang emosyon habang naghahanap ng trabahong maaaring bumago ng iyong buhay. Continue reading

Kabanata 4: Making It “Work Out”

Natutuhan ko sa pagkakaroon ng anxiety ang kahalagahan ng meditation. Ang meditation ay nagsisilbing ehersisyo ng utak. Kakaibang uri ng ehersisyo nga lamang dahil imbes na mapagod at mabanat ang katawan, binibigyan nito ng kapayapaan ang utak na unti-unti ring dadaloy sa buong katawan.

Ngunit hindi naman natatapos sa meditation ang kinakailangang pagbabago sa ating lifestyle para makatakas sa mga komplikasyong dala ng anxiety at iba pang mental health issue. Kung nais nating tuluyang bumuti ang ating mga sarili, kahit mayroon kang magandang lagay ng kalusugan ngayon, hindi natin dapat isawalang bahala ang healthy lifestyle. Continue reading

Walang Forever: Sampung Bagay na Mami-miss mo sa Eskuwela

academy-accomplishment-celebrate-267885

Marso na naman. Panahon na naman ng kaliwa’t kanang patunay na walang forever—ang graduation.

Ang araw ng pagtatapos sa paaralan, ay umpisa pa lamang ng mas marami pang pagsubok sa buhay. Ang paglabas sa apat na sulok ng klasrum ay tiyak na susubok sa tatag mo bilang tao. Kung akala mong naharap mo na lahat ng challenges sa school, patikim pa lang iyan ng buhay! Continue reading