Aral at Inspirasyon Mula sa 7 Sikat na Linya sa Pelikula

Mahilig tayong manood ng mga pelikula, hindi lang upang maglibang, pati na rin makatunghay ng mga eksena at linyang tugma sa mga pinagdaraanan natin sa kasalukuyan. Sa katunayan, may mga linya mula sa ilang pelikulang Pilipino ang tumatak na sa marami. Ang mga linyang ito, tuwing maririnig natin, ay hindi maaaring hindi bigkasin ng katulad nang pagbitaw ng tauhan mula sa pelikula—kasama ang emosyon at galaw.

Continue reading

May 26, 2015

I learned to take the first job that you have in the business that you want to get into. It doesn’t matter what that job is, you get your foot in the door.”

– Wes Craven

My first year anniversary as a writer, as an employee. More years of writing and salaries. 🙂

image