Nang Dahil sa Isang Pakete

Habang hinihintay kong lumabas si Toto sa x-ray room, nakipagkuwentuhan sa akin ang isang doktora na pauwi na sana. Naawa din kasi siya sa baling kamay ng inaanak ko. Tinanong niya kung ako raw ba ang tatay ng bata. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at naisalaysay ko sa doctor ang kuwento ng buhay ng bata. Habang sinasabi ko kay doktora na madalas wala ang nanay ng bata kasi lulong ito sa masamang bisyo at di na nakilala ng bata ang kaniyang ama simula pagkapanganak, di mapagilan ng doktor na mapangiwi na lamang.

Sa totoo lang, ang pag-uusap namin ng doktor na iyon ay naging eye-opener din sa akin. Marami akong bagay na naisip dahil sa reaksiyon ni doktora. Normal lang ang tingin ko sa buhay ng bata. Masaya pa nga ako pag umaalis ang nanay niya kasi madalas sa bahay ang bata—nasa oras kumain, mapayapa, at nakapaglilibang. Minsan pa nga, iniisip ko na sana ay hindi na lang din siya bumalik. Pero ang hindi ko naiisip ay ang buhay ng batang ito sa mata ng iba. Hindi ko alam kung paano niya pinaliliwanag sa mga kalaro ang kalagayan niya, kung ano ang isinasagot niya sa tuwing tatanungin siya sa paaralan kung paano sila sa bahay, kung anong trabaho ng kaniyang ina, at anong pangalan ng kaniyang ama.

Continue reading